Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2015

jaa12360
9749 ed46 500
Reposted bymindseductionchalielleneoraiderorangeugarte

March 30 2015

jaa12360
Było w tej kobiecie coś narkotycznego, już sam fakt, że zamiast o jej pośladkach marzył o zapachu, był złym znakiem.
— Nielegalne związki
Reposted frominaf inaf

March 24 2015

jaa12360
7095 ae3d 500
jaa12360
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove viairie irie
jaa12360
7232 d4e4

March 23 2015

jaa12360
2859 4ace 500
Reposted bybudascosette
jaa12360
2664 9dd3 500
Reposted bybudas budas

March 22 2015

jaa12360
w smutek opakowana
stoję w ciszy po kolana
ej czy ktoś słyszy mnie
ej tu jestem
na dnie

w smutek opakowana
leżę zakneblowana
ej czy ktoś widzi mnie
ej tu jestem 
na dnie

(a każdego dnia
siedemnastu z nas
z parapetu okna skoczy
zatrzaskując oczy)
— Maria Peszek
Reposted fromatris atris
jaa12360
jaa12360
jaa12360
1428 99fb
Reposted fromrazemosobno razemosobno
jaa12360
0839 9ee4 500
Reposted bymarshallmatherspweramasionlalaland111imperiumromanum

March 14 2015

jaa12360
Lubię mieć Cię w łóżku 
— Na krawędzi, s02e04
Reposted fromobliviate obliviate viaatramentovva atramentovva

March 12 2015

jaa12360
Na brzegu błękitnej rzeczki
Mieszkają małe smuteczki.

Ten pierwszy jest z tego powodu,
Że nie wolno wchodzić do ogrodu.

Drugi - że woda nie chce być sucha.
Trzeci - że mucha wleciała do ucha.

A jeszcze, że kot musi drapać,
Że kura nie daje się złapać.

Ze nie można gryźć w nogę sąsiada
I że z nieba kiełbasa nie spada.

A ostatni smuteczek jest o to,
Ze człowiek jedzie, a pies musi biec piechota.

Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko
I już nie ma smuteczków nad rzeczką.
        
                              - Edyta Geppert
1319 9ba9 500
Reposted fromerial erial viafrauenfeindlich frauenfeindlich
jaa12360
0276 236d 500

March 10 2015

jaa12360
7351 ccfc 500
Reposted byc0smicgirl c0smicgirl
jaa12360

March 09 2015

jaa12360
Nie podchodźcie do życia zbyt poważnie. Dajcie mu w pysk, kiedy na to zasługuje.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl